Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 9/2/2015