Ημερήσια διάταξη της Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2011