Ανακοίνωση της 96 ΑΔΤΕ «Χίος» για Εκτέλεση Βολών

Με ανακοίνωσή της, η 96 ΑΔΤΕ «Χίος» γνωστοποιεί, ότι θα εκτελεστούν βολές µε πραγματικά πυρά στη θάλασσα στις περιοχές Ακρωτήριο «ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ» και ΜΑΝΑΓΡΟΣ, τις παρακάτω ημερομηνίες:

α. 17 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

β. 18 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

γ. 19 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

δ. 20 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

ε. 21 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 14:00.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία : ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ – ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨΩΜΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ – ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ – ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 Ναυτικών Μιλίων από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ ΠΥΡΓΟΣ – Ακρ ΠΥΡΓΑΡΙ – Ακ ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ και ακτή Αγ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.