Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της Ένωσης Παράκτιων Δήμων Αιγαίου & Δημάρχου Ναρλίντερε, κ. Αμπτουλμπατούρ και του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου (ΠΕΔ) & Δημάρχου Χίου κ. Πολύδωρου Λαμπρινούδη

Σας ενημερώνουμε ότι στις 25 Μαΐου 2012 υπεγράφη στο Κουσάντασι Τουρκίας πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της Ένωσης Παράκτιων Δήμων Αιγαίου & Δημάρχου Ναρλίντερε, κ. Αμπτουλμπατούρ και του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου (ΠΕΔ) & Δημάρχου Χίου κ. Πολύδωρου Λαμπρινούδη, με σκοπό την ενίσχυση της κοινής συνεργασίας μεταξύ των δήμων μελών της.

Συγκεκριμένο το εν λόγω πρωτόκολλο αφορά την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των δήμων – μελών της αυτοδιοίκησης, την προώθηση πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων (εκθέσεις τεχνών, εμπορικές και φεστιβάλ), την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας, του εμπορίου και της επιστήμης.

Από το γραφείο τύπου