A. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου – Ρέμα Καλοπλύτη

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Έναρξη Διαβούλευσης: 23/07/2015
Λήξη Διαβούλευσης: 16/09/2015

Α1. Ανάλυση

Η λεκάνη του ρέματος Καλοπλύτη έχει έκταση περίπου 850 στρέμματα και επίμηκες σχήμα. Το ρέμα πηγάζει από την περιοχή της Παναγίας Βοήθειας στα δυτικά, εγκιβωτίζεται 300 μ ανατολικά, στη συμβολή των οδών Καλαρώνη και Σόδη και κινείται υπογείως δια των οδών Σόδη, Αγ. Κυριακής, Καλοπλύτου, Αλ. Παχνού, Απλωταριάς (στο τμήμα μεταξύ των οδών Αλ. Παχνού και 11ης Νοεμβρίου) και Κανάρη και εκβάλλει στο λιμάνι της Χίου.

Κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων παρατηρείται επιφανειακή ροή που ξεκινά από τις οδούς Αγ. Κυριακής και Καλοπλύτου και καταλήγει στις οδούς Αλ. Παχνού και Απλωταριάς, όπου και εμφανίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στα εμπορικά καταστήματα τις περιοχής. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πλημμύρας της 26/01/2015 παρατηρήθηκε η ύπαρξη επιφανειακής φλέβας νερού ύψους περίπου 10 εκατοστών ήδη από την οδό Φωτεινού. Δεν είναι απόλυτα σαφές αν η εμφάνιση επιφανειακής απορροής οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατομής του υπόγειου αγωγού ή στο ανεπαρκές πλήθος φρεατίων υδροσυλλογής. Εκτιμούμε όμως ότι πιθανότερη αιτία είναι το πρώτο, σε συνδυασμό με ενδεχόμενες εμφράξεις του αγωγού από αυθαίρετες παρεμβάσεις εντός του αγωγού και πλημμελή καθαρισμό.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λεκάνη απορροής του Καλοπλύτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις περιοχές Ριζαρίου, Φυλακών και ΣΟΑ που απορρέουν στην οδό Καλοπλύτου δια των οδών Φωτεινού και Ριζαρίου. Επίσης τις περιοχές Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, κτήματος Χωρέμη, παλαιάς λαχαναγορά και την περιοχή μεταξύ των οδών Καλαμπόκα και Στ. Τσουρή, με τα νερά να καταλήγουν στην οδό Απλωταριάς δια των ανωτέρω δύο οδών και δια της οδού Φιλ. Πασπάτη. Η επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ρέματος μέχρι την οδό Φωτεινού ανέρχεται στο μισό περίπου της συνολικής λεκάνης, ενώ σημαντική είναι και η ποσότητα των υδάτων που καταλήγει στην οδό Απλωταριάς δια των οδών Καλαμπόκα και Στ. Τσουρή.

Α2. Προτάσεις

Κατά την άποψή μας η λύση δεν μπορεί να αναζητηθεί στην κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων στα ανάντη, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες θέσεις γι’ αυτήν την παρέμβαση, και η έκταση της υπολεκάνης μέχρι την οδό Σόδη συνιστά μικρό τμήμα της συνολικής λεκάνης απορροής.

Πρόταση της Υπηρεσίας μας είναι να πραγματοποιηθεί καταρχήν η αποτύπωση της ακριβούς γεωμετρίας (οριζοντιογραφία, διατομές και κατά μήκος κλίση) του υπόγειου αγωγού, σε όλο το μήκος του μέχρι την εκβολή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάθεση μιας παροχής υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει την πρόσβαση στον αγωγό δια όλων των φρεατίων επίσκεψης και την καταγραφή της γεωμετρίας και της στάθμης του πυθμένα σε αυτές τις θέσεις. Επίσης τον εντοπισμό τυχόν εμφράξεων ή εμποδίων εντός της διατομής του αγωγού με χρήση κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μετά την  αποτύπωση θα υπολογιστεί η παροχετευτικότητα του αγωγού σε κάθε τμήμα του και θα εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα και η αναγκαιότητα εκπόνησης η μη μιας ολοκληρωμένης Υδρολογικής και Υδραυλικής μελέτης. Εφόσον η παροχετευτικότητα του αγωγού είναι επαρκής στο τμήμα του αγωγού από την οδό Αλ. Παχνού μέχρι την εκβολή στο λιμάνι, είναι σχετικά εύκολο, με μια κατάλληλη διάταξη νέων εσχαρών στη συμβολή των οδών Αλ. Παχνού και Καλοπλύτη, να οδηγηθούν τα νερά στον υπόγειο αγωγό. Αν η παροχετευτικότητα του αγωγού είναι ανεπαρκής σε μικρό  μήκος, ίσως το πρόβλημα να μπορεί να επιλυθεί με τοπική καθαίρεση και διεύρυνση της διατομής του αγωγού. Αν το πρόβλημα της ανεπάρκειας του αγωγού είναι γενικευμένο, τότε η απαιτούμενη παρέμβαση πιθανόν να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και πρακτικά ανεφάρμοστη και θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι ανωτέρω δράσεις να εξεταστούν σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των υδάτων που καταλήγουν στην οδό Απλωταριάς και στη συνέχεια στο υπόγειο δίκτυο του Καλοπλύτη από τις οδούς Καλαμπόκα και Στ. Τσουρή. Αυτό ίσως είναι εφικτό να επιτευχθεί με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς Φιλ. Αργέντη, Ευστρ. Αργέντη και Ψυχάρη και με την ενδεχόμενη αποκατάσταση του παλαιού κλάδου του αγωγού που βρίσκεται στην οδό Δημογεροντίας. Το τελευταίο προϋποθέτει την πλήρη αποτύπωση του δικτύου ομβρίων στην οδό Απλωταριάς και στους γύρω δρόμους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *