ΑΥΤΟΝΟΜΩ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης