Αύξηση πόρων στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας

Προς :

Γενική Γραμματεία

Διαχείρισης κοινοτικών & άλλων πόρων

κ. Άννα Δαλλαπόρτα,

Γενική Γραμματέα

Κοραή 4, Αθήνα 10564

Θέμα: Αύξηση πόρων στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας

Κατόπιν της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου 2012, που έπληξε το νησί μας, ο Δήμος Χίου ζητά επειγόντως την αύξηση πόρων στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» και συγκεκριμένα για την

Ενέργεια 1:

Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

Ενέργεια 5:

Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

Ενέργεια 6:

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο μας να αποκτήσει ικανοποιητικό αριθμό εργατικού δυναμικού, που θα συνδράμει στις εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθεί αυτή η δυσχερής κατάσταση για το νησί μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ