Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για αγορά διατηρητέου κτηρίου

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Χίου υπέβαλλε την Παρασκευή 16/1/2015 πρόταση στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014», για την συμμετοχή του Δήμου σε αυτή την Πρόσκληση, με σκοπό την απόκτηση ενός διατηρητέου ακινήτου.

Ο Δήμος Χίου, προκειμένου να επιλέξει ακίνητο για την υποβολή πρότασης στην ανωτέρω αναφερόμενη πρόσκληση, προέβη σε διαδικασίες δημοσιότητας, με δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Ταυτόχρονα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 705/2014 ορίστηκε Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Βουρνού, τον Αντιδήμαρχο Ευστράτιο Γδύση, τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης Πολύδωρο Λαμπρινούδη και τους εκπροσώπους των δύο άλλων παρατάξεων του δημοτικού Συμβουλίου Δέσποινα Τσαρδάκα και Μάρκο Σκούφαλο.
Η Επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και κατέληξε στην επιλογή του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας SUNNYLAND A.E. επί της οδού Μ. Λιβανού 48-50, εκτιμώντας την ιστορική του αξία, τη λειτουργικότητα των κτιριακών υποδομών του, την προσβασιμότητα του και τη θέση του γενικά εντός του αστικού ιστού της πόλης και τις εκτιμώμενες δαπάνες επισκευής και αποκατάστασης του.
Το κτίριο παρουσιάζει ιδιαίτερη ιστορικότητα και είναι γνωστό τοις πάσιν ως οικία Δαμαλά. Η συγκεκριμένη οικία οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στον Κάτω Γιαλό της Χίου. Υπήρξε η τελευταία ιδιοκτησία μιας διακεκριμένης οικογένειας, ανάμεσα στα μέλη της οποίας διακρίθηκαν έμποροι και εφοπλιστές, ένας Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ένας Βοεβόδας Μυκόνου, ένας Δήμαρχος Ερμουπόλεως, ένας συναγωνιστής του Φαβιέρου, ένας Μεγάλος Ευεργέτης της Σχολής της Χίου και ο Αριστείδης – Ιάκωβος Δαμαλάς, σύζυγος της τραγωδού Σάρας Μπερνάρ.
Το ακίνητο είναι διώροφο κτίριο με οικόπεδο. Το οικόπεδο, εντός του οποίου υφίσταται το διατηρητέο κτίριο, έχει επιφάνεια 421,50 τμ, εμβαδόν ισογείου 198,15τμ, εμβαδόν ορόφου 186,62τμ δηλαδή συνολική δομημένη επιφάνεια 384,77τμ.
Σε περίπτωση που εγκριθεί η εν λόγω πρόταση από το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Χίου θα χρηματοδοτηθεί (από το Πράσινο Ταμείο) για την αγορά που θα ανέλθει στο ποσό των 403.000 ευρώ, όση είναι η αντικειμενική του αξία και όπως εκτιμήθηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων. Υπολογίστηκε το κόστος αποκατάστασης του σε 400.000 ευρώ και η χρηματοδότηση της θα γίνει με αναζήτηση άλλου Εθνικού ή Κοινοτικού Προγράμματος.
Η προβλεπόμενη χρήση του ακινήτου είναι για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Χίου, που σήμερα στεγάζονται σε κτίρια ιδιοκτησίας του στο κέντρο της πόλης που προορίζονται για άλλες χρήσεις ή για εμπορική αξιοποίηση και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλα για την στέγαση υπηρεσιών και υπαλλήλων. Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του Δήμου Χίου περιλαμβάνεται η εξεύρεση στέγης για την στέγαση κοινωνικών υποδομών, στις οποίες συμμετέχει σαν εταίρος ή έχει εκτιμηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο για τους δημότες της Χίου.
Κυρίως, όμως, η διάσωση και ανάδειξη ενός διατηρητέου κτιρίου στον αστικό ιστό της πόλης της Χίου και ιδιαίτερα σε περιοχή που υπάρχουν αρκετά διατηρητέα κτίρια και τα περισσότερα από αυτά έχουν αποκατασταθεί, είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Νομό Χίου. Αυτό αποτελεί και το μεγάλο όφελος για τον Δήμο και το βασικό κριτήριο της επιλογής του Δημοτικού Συμβουλίου να υποβάλλει πρόταση για υπαγωγή στην ανωτέρω πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.

Αντιδήμαρχος Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Τεχνικών Υπηρεσιών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Γδύσης Ευστράτιος