Αιτήματα Πολεοδομίας

Για έκδοση εγγράφων από τη Πολεοδομία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χίου.

Υπηρεσία Διακαιολογητικά
Αίτηση για αντίγραφα οικοδομικών αδειών

Συμπληρώστε την αίτηση για αντίγραφα οικοδομικών αδειών (pdfdoc)

Αίτηση για αντίγραφα πράξεων αναλογισμού

Συμπληρώστε την αίτηση για αντίγραφα πράξεων αναλογισμού (pdfdoc)

Αίτηση για βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού

Συμπληρώστε την αίτηση για βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού (pdfdoc)

Αίτηση για έλεγχο επικινδύνου

Συμπληρώστε την αίτηση για έλεγχο επικινδύνων κατασκευών  (pdfdoc)

  Πίσω στον Οδηγό του Δημότη