Αίτηση για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών για επιχειρήσεις μεταποιητικού κλάδου

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή doc ή pdf