Αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας

 

Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ενημερώνει τους πολίτες ότι η αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@chios.gov.gr είτε με FAX στο 2271350847.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1)Τελευταίο Εκκαθαριστικό

2) Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ