Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο Δήμο Χίου για εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών και Μελετητών έως 5-3-2018