Ενημέρωση για την αλλαγή της ώρας Οικονομικής Επιτροπής

Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου ανακοινώνει ότι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 αντί της προγραμματισμένης 12:30 λόγω στάσης εργασίας.
Παρακαλούμε όσους θέλουν να υποβάλουν προσφορά για τις Σύμβασεις Παροχής Υπηρεσιών:
1. Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους Βόρειας Χίου
2. Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους Νότιας Χίου

με βάση τις οικείες ανακοινώσεις παρακαλούμε να προσέλθουν την ώρα έναρξης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου.

Χίος 18-4-2016

Ο Διευθυντής Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αλέξανδρος Γαϊτάνος