Αλλαγή ώρας Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χίου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 15/3/2013 θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 αντί στις 13:00