Αλλαγή ώρας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Η Οικονομική Επιτροπή της Τετάρτης 3 Ιουνίου θα γίνει στις 13:30 και όχι στις 12:30 όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί