Δήμος Χίου – Τμήμα Πολτικής Προστασίας – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΥΡΩΝ