Αναγγελία Βολής

Αναγγελία Βολής

Το 3ο Ειδικό τάγμα εθνοφυλακής ανακοινώνει ότι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 (με εναλλακτική την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015) από 09:00 έως και 13:00 έχει προγραμματιστεί εκτέλεση βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς, από πλωτά μέσα.

Επικίνδυνη περιοχή είναι η θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Βραχονησίδας Γκέρτης

Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή η κίνηση κολυμβητών, δυτών και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων, άνευ άδειας της στρατιωτικής υπηρεσίας.