Αναγόμωση μελανοδοχείων – τόνερ για τα εκτυπωτικά μηχανήματα, φαξ και φωτοτυπικά που λειτουργούν στις Υπηρεσίες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/11/2019

Προυπολογισμός:

2.991,69 ευρώ