Αναγόμωση μελανοδοχείων – τόνερ για τα εκτυπωτικά μηχανήματα, φαξ και φωτοτυπικά που λειτουργούν στις Υπηρεσίες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/06/2017
και ώρα: 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

5.000,00 €