Αναγόμωση μελανοδοχείων – τόνερ για τα εκτυπωτικά μηχανήματα καθώς και για fax και φωτοτυπικά που λειτουργούν στις Υπηρεσίες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/03/2016