Ανακατασκευή μπαβέδων

Μπαβέδες

Συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ανακατασκευάζουν τους εναπομείναντες μπαβέδες σε διάφορα σημεία της πόλης οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου είχαν υποστεί φθορές.

Σας αποστέλλουμε σχετικό φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες που έγιναν σήμερα στο κάτω τμήμα της οδού Δαμαλά.

Από το γραφείο τύπου

Μπαβέδες