Ανακατασκευή νεοκλασικού κτιρίου- ιδιοκτησίας Δήμου Χίου στην Απλωταριά

Δρομολογείται η δημοπράτηση του έργου της ανακατασκευής του νεοκλασικού κτιρίου- ιδιοκτησίας Δήμου Χίου- που βρίσκεται επί της Απλωταριάς, και το οποίο είναι ενταγμένο στα έργα αστικών αναπλάσεων του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 380.000€.

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, το θέμα θα συζητηθεί, με θετική εισήγηση, στο τοπικό συμβούλιο της αρχαιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου.

Από το γραφείο τύπου