Ανακατασκευή ράμπας κεντρικού λιμένα Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

21/07/2015
και ώρα: 10:00