Ανακύκλωση στις νησιώτικες περιοχές

Ανακύκλωση στις νησιώτικες περιοχές

O πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ, Σωκράτης Συριώδης, εκπροσώπησε τον Δήμο Χίου στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές», που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη στις 13 και 14 Μαΐου 2016. Το συνέδριο οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο τοπικό ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές, καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανακυκλώσιμων που περιέχονται στα απορρίμματα των νησιωτικών περιοχών ήταν θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς.

Για το λόγο αυτό, η σωστή οργάνωση και διαχείριση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων θεωρείται κλειδί για την περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.

Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές, δηλαδή το μικρό μέγεθος σε μόνιμο πληθυσμό και έκταση, ή άνιση κατανομή της παραγωγής των απορριμμάτων κατά την διάρκεια του έτους, λόγω του τουρισμού, η ανάγκη για μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών μέσω θαλάσσης προς τα κέντρα συγκέντρωσης και επεξεργασίας, η απόσταση από τους τελικούς αποδέκτες των ανακυκλωμένων υλικών είναι ζητήματα, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις και σωστή οργάνωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όμως, η σωστή διαχείριση και οργάνωση της ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων, αποτελεί για τα νησιά στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Ο Σωκράτης Συριώδης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ενημέρωσε τους συνέδρους για τις ενέργειες που έχει κάνει η ΔΙΑΝΟΧ και ο Δήμος Χίου για την διαχείριση των σωσιβίων από την προσφυγική κρίση.

 

Ανακύκλωση στις νησιώτικες περιοχές

 

Ανακύκλωση στις νησιώτικες περιοχές

 

Ανακύκλωση στις νησιώτικες περιοχές