Ανακοίνωση Δήμου για εργασίες στις οδούς Αερ. Ροδοκανάκη και Ιωαν. Χανδρή

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι από την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή του ρέματος Σκύλας» θα εκτελούνται εργασίες στις οδούς Αερ. Ροδοκανάκη και Ιωαν. Χανδρή. Κατά την εκτέλεση του έργου θα δημιουργηθούν

προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και γι’ αυτό παρακαλούμε για την κατανόηση των οδηγών, αφού με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας, αλλά και διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Παρακαλούμε οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην περιοχή των έργων και να ακολουθούν τις υποδείξεις της δημοτικής αστυνομίας και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Από το γραφείο τύπου