Δελτίο Τύπου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου – Ανακοίνωση εκδρομής Κ.Α.Π.Η στο Λιθί

Το Κ.Α.Π.Η. Δ. Χίου, διοργανώνει εκδρομή στο Λιθί (με επίσκεψη και στο Μουσείο Μαστίχας), τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016.
Πληροφορίες στο 2271081474, Κα Παπάδη Άννα