Δελτίο Τύπου – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ

Θέμα:

Υπενθύμιση εξόφλησης δόσεων τέλους απλής χρήσης Αιγιαλού & Παραλίας

Με το παρόν, υπενθυμίζεται η υποχρέωση για την έγκαιρη εξόφληση δόσεων τέλους από τους επιτηδευματίες που κάνουν απλή χρήση Αιγιαλού & Παραλίας όπως παρακάτω:

Καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η καταβολή της 3ης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τις 29-03-2019.

Καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Η καταβολή της 4ης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τις 29-03-2019 και η 5η δόση μέχρι τις 31-05-2019.

Για την παραλαβή των οίκοθεν σημειωμάτων πληρωμής καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία επί του θέματος οι επιτηδευματίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Χίου στον οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 75 και στο τηλέφωνο 2271353117.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

Μηνάς Βασιλικός

ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού