Ανακοίνωση για αναστολή αιτήσεων της ΣΟΧ/3 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Yπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

 Χίος 24.8.2020

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7.8.2020 ΚΥΑ ως προς την απόδειξη εμπειρίας αναστέλλεται η κατάθεση των αιτήσεων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ3/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Χίου με αρ. πρωτ. 55332/20.8.2020 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση ως προς τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

 

                                             Από το Γραφείο Προσωπικού Δήμου Χίου