Ανακοίνωση Δήμου για απαλλοτρίωση – ΑΓ.Ειρήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2882/01 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων”
  • της παρ. 3 του άρθρου 124 του Ν.4070/12
  • της παρ. 4 του άρθρου 212 του ν. 3463/06

γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Χίου, προτίθεται να προβεί σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της οδού Αγ. Ειρήνης. Η απαλλοτριωτέα έκταση βρίσκεται στην περιοχή «Ταμπάκικα» συνολικής επιφάνειας 4007,82 τμ τ.μ. και οροθετείται Δυτικά από την οδό Ραμνης και Ανατολικά την οδό Καλουτά. Σχέδιο που προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια της έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου στην οδό Δημοκρατίας 2.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για τον προαναφερθέντα σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και για περαιτέρω ενέργειες τους.

Χίος 10/07/2018

Ο Δήμαρχος Χίου

α.α

Μπελέγρης Γεώργιος