Ανακοίνωση Δήμου για απαλλοτρίωση ΕΥΡΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2882/01 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων”
  • της παρ. 3 του άρθρου 124 του Ν.4070/12
  • της παρ. 4 του άρθρου 212 του ν. 3463/06

γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Χίου, προτίθεται να προβεί σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή μικρού ανασχετικού φράγματος στην θέση ρέματος “Σκύλλας”. Η απαλλοτριωτέα έκταση βρίσκεται στην περιοχή Ευρετής συνολικής επιφάνειας 4.700,00 τμ τ.μ. και οροθετείται Δυτικά της Δημοτικής οδού Γεωργίου Παπανδρέου και περίπου 50 μ πριν την συμβολή της με την Δημοτική οδό Αγ. Ειρήνης Ευρετής. Σχέδιο που προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια της έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου στην οδό Δημοκρατίας 2.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για τον προαναφερθέντα σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και για περαιτέρω ενέργειες τους.

Χίος 10/07/2018

Ο Δήμαρχος Χίου

α.α

Μπελέγρης Γεώργιος