Ανακοίνωση Δήμου για απαλλοτρίωση Παρθένης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2882/01 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων”
  • της παρ. 3 του άρθρου 124 του Ν.4070/12
  • της παρ. 4 του άρθρου 212 του ν. 3463/06

γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Χίου, προτίθεται να προβεί σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την διαπλάτυνση της οδού Τσαπέλα Γεώργιου και την κατασκευή παρόχθιας οδού για την σύνδεση της με την οδό Παπαγιάννη Γκιάλα. Η απαλλοτριωτέα έκταση βρίσκεται στην περιοχή χείμαρρου Παρθένη συνολικής επιφάνειας 820,00 τμ τ.μ. και οροθετείται Δυτικά από την συμβολή της οδού Τσαπέλα με την οδό Καραμανή και Ανατολικά έως την οδό Παπαγιάννη Γκιάλα. Σχέδιο που προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια της έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου στην οδό Δημοκρατίας 2.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για τον προαναφερθέντα σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και για περαιτέρω ενέργειες τους.

Χίος 10/07/2018

Ο Δήμαρχος Χίου

α.α

Μπελέγρης Γεώργιος