Ανακοίνωση για δωρεά μελέτης Οδού Πολυτεχνείου κ Δημοτικού κήπου