Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση για κλείσιμο δρόμου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες στον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων την Τρίτη 15/1/2019 στην πόλη της Χίου στην οδό Ροδοκανάκη από 7:00 έως 7:30 και στην οδό Κοραή στο σημείο διασταύρωσης με την οδό Απλωταριάς από 8:00 έως 8:30.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.