Ανακοίνωση για οφειλές στα Σωματεία

Ενημερώνουμε τους υπεύθυνους των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και συλλόγων, που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, ότι όσα σωματεία δεν έλαβαν τα χρήματα της επιχορήγησης για το 2011,


σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δ.Σ. με αριθμό 539/2011 και 645/2011, θεωρούνται οφειλές προηγούμενου έτους και θα λάβουν τα χρήματα της επιχορήγησης μετά την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού.

Από το γραφείο τύπου