ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Στοιχεία Προκήρυξης