Ανακοίνωση για τα Σωματεία

Καλούμε τους εκπροσώπους των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων του δήμου μας, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να υποβάλουν αίτημα για επιχορήγηση, καταθέτοντας το πρόγραμμα δράσης τους για το 2012, όπως προβλέπεται από το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 267 του Ν.3852/2010, έως 15 Μαΐου 2012.

Για την κατάθεση του σχετικού αιτήματος: Δημοκρατίας 2, γραφείο 4, τηλ. 22713- 50869.

Από το γραφείο τύπου