ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων (ΣΚΛΑΒΙΩΝ)

Στοιχεία Προκήρυξης