Ανακοίνωση για βολές με πραγματικά πυρά

 

Με ανακοίνωσή της, η 96 ΑΔΤΕ «Χίος» γνωστοποιεί, ότι θα εκτελεστούν βολές με πραγματικά πυρά στη θάλασσα στις περιοχές Ακρωτήριο «ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ» και «ΜΑΝΑΓΡΟΣ», θα εκτελεστούν στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2019.

  1. Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, από 09:30 μέχρι 12:30, από 14:30 μέχρι 16:00 και από 18:30 μέχρι 23:00.
  2. Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, από 09:30 μέχρι 12:30 και από 14:30 μέχρι 16:00.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία: ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ – ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨΩΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ – ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ ΠΥΡΓΟΣ – Ακρ ΠΥΡΓΑΡΙ – ακτή ΜΑΝΑΓΡΟΣ – Ακρ. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ και ακτή Αγ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος

 

Αν μετά την βολή βρεθεί βλήμα στην περιοχή, να μην το αγγίζει κανείς γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Εκείνος που θα βρει το βλήμα να ειδοποιήσει αμέσως την πλησιέστερη Στρατιωτική – Πολιτική ή Αστυνομική Αρχή