Ανακοίνωση για βολές με πραγματικά πυρά

Με ανακοίνωσή της, η 96 ΑΔΤΕ «Χίος» γνωστοποιεί, ότι θα εκτελεστούν βολές µε πραγματικά πυρά στη θάλασσα στην β/ν Παναγιά στις 9 Νοεμβρίου 2016, από 09:00 έως 14:00.

Επικίνδυνη περιοχή είναι η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 2,1 ν.μ. (4χλμ) δυτικά της β/ν Παναγιάς (38ο 29’ 48’’ Β, 26ο 16’ 45’’ Α).

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων, άνευ άδειας της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Αν μετά την βολή βρεθεί βλήμα στην περιοχή, να μην το αγγίζει κανείς γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Εκείνος που θα βρει το βλήμα να ειδοποιήσει αμέσως την πλησιέστερη Στρατιωτική – Πολιτική ή Αστυνομική Αρχή