ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους Δημότες, ότι η Υπηρεσία Δημοτολογίων του Δήμου Χίου δεν θα λειτουργήσει από 12-1-2018 και ώρα 15.00 έως και 21-1-2018 και 15.00, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών λόγω ένταξης της Υπηρεσίας στο Μητρώο Πολιτών.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια από την Υπηρεσία Δημοτολογίων και δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά από τα Δημοτολόγια και τα ΚΕΠ.
Για τον ίδιο λόγο δεν θα λειτουργήσουν και τα Ληξιαρχεία του Δήμου Χίου για το χρονικό διάστημα από 17-1-2018 έως και 21-1-2018.