ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης