ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΣΕ ΑΎΛΕΙΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΊΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης