ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – Επισκευή , συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης