ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης