ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜ. ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΥΝΑΥΓΙΕΣ»

Στοιχεία Προκήρυξης