ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – «Θερμομονωτική θωράκιση κελύφους Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου – Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση “ξενώνων” Ιωνικού κολυμβητηρίου»

Στοιχεία Προκήρυξης