ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΜΗΜΕΔ) – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης