ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ – Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νενήτων ΔΕ Ιωνίας.

Στοιχεία Προκήρυξης