ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΜΗΜΕΔ) – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης