ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ – Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης